Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Xuân Trường
Loại: Đất nền Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:4 Số tầng:4
Quy mô:1.5 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:112 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Xuân Trường
Loại: Đất nền
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:4
Số tầng:4
Quy mô:1.5 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:112
Ngày hoàn thành:
2